#VOV1 – Câu chuyện thời sự: Khi ngân sách nhà nước còn hạn chế, thì việc huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư nâng cao điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục là chính đáng và hết sức cần thiết. Tuy nhiên, có vẻ như chúng ta đang gặp phải vấn đề khá nghiêm trọng đó là chưa hiểu đúng và làm đúng pháp luật về xã hội hóa trong giáo dục, dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp khi kêu gọi xã hội hóa, tài trợ với cơ sở giáo dục.
Đây là lý do dẫn tới tình trạng một số nơi, một số địa phương, đặc biệt người đứng đầu các cơ sở giáo dục đã thực hiện chưa đúng quy định, để xảy ra tình trạng lợi dụng hội phụ huynh học sinh, tình trạng áp đặt, cào bằng để thu tiền như ở Hải Phòng, Thanh Hóa… hay mới đây nhất ở trường Tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Vấn đề đặt ra là xã hội hóa như thế nào và làm sao để các trường không “lợi dụng” xã hội hóa để lạm thu và xây dựng các khoản thu không cần thiết? Làm thế nào để hiểu đúng về xã hội hóa giáo dục để làm đúng và minh bạch, tránh thu – chi sai quy định?

*****

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/