Tỷ số P/E là gì? Chi tiết về cách tính tỷ số P/E chính xác

Tỷ số P/E là gì? Chi tiết về cách tính tỷ số P/E chính xác