Ngày 8/11/2018, tại Học viện Tài chính, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường và Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi hùng biện online “Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học và nguồn tài chính cho đa dạng sinh học” ở Việt Nam. Với chủ đề “Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học và cơ chế tài chính cho đa dạng sinh học”, cuộc thi hướng tới việc nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên Việt Nam về đa dạng sinh học, các cơ chế tài chính bền vững cho đa dạng sinh học và tạo sân chơi bổ ích, giúp tăng khả năng sáng tạo, trang bị kỹ năng thuyết trình, phân tích và tổng hợp cho sinh viên.

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/