Sự khám phá ra dầu mỏ đã đánh dấu một bước phát triển lớn trong lịch sử của con người. Dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ đã có đóng góp lớn trong tất cả các lĩnh vực đời sống nói chung và ngành năng lượng nói riêng. Tuy nhiên bên cạnh những mặt ưu việt chúng ta không thể không nói đến những mặt trái do quá trình khai thác và sử dụng dầu mỏ gây ra. Và vấn đề đáng kể nhất tác động đến con người đó chính là vấn đề ô nhiễm môi trường do khí thải của quá trình đốt cháy nhiên liệu gây ra. Khí thải là nguyên nhân trực tiếp gây ra biến đổi khí hậu. Để khác phục điều này, con người đang nỗ lực tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế cho dầu mỏ. Và một trong những nguồn năng lượng mới được cho là mạng lại hiệu quả sử dụng lớn cũng như ít gây ô nhiễm môi trường đó là nhiên liệu sinh học. Trong chương trình thế giới con người những năm 2050 ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của nhiên liệu sinh học và xem xét loại nhiên liệu này như là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thay đổi thế giới.

========================================================================================================
Like me on Facebook :
Plus me on G+ :

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/