STV – Tài nguyên & Môi trường-Công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Môi TrườngSTV – Việc lập và phê duyệt đầy đủ quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện góp phần tạo điều kiện thuận lợi và là cơ sở pháp lý trong việc quản lý đất đai. Thông qua quy hoạch, lập kế hoạch, đất đai được sử dụng ngày càng hiệu quả và phù hợp, góp phần phục vụ quan trọng cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương. Tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, công tác này ngày càng đi vào thực chất.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *