Có lẽ một ngày kia, nửa đầu thiên niên kỷ thứ 3 sẽ được mô tả như một vụ nổ big bang của ngành khoa học của thuyết tương đối, vật lý lượng tử, sự xác thực của thuyết tiến hóa gây nhiều tranh cãi. Thông qua những khám phá của mình, các nhà nghiên cứu vĩ đại đã dần thay đổi bức tranh cửa thế giới và ai có thể hoài nghi một điều rằng những chứng cớ khoa học của họ sẽ đặt nền tảng cho khoa học thế kỷ 21 . Và rằng tất cả những câu hỏi quan trọng đã được trả lời hết hay chưa? Liệu chúng ta đã biết chắc chắn mình là ai? Chúng ta từ đâu tới? Thế giới chúng ta được tạo nên từ đâu? Khoa học đã tiến tới giới hạn của nó chưa hay chỉ mới bắt đầu?
Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim tài liệu khoa học và khám phá thế giới thuyết minh “Quantum lượng tử và trí tuệ nhân tạo”

========================================================================================================
Like me on Facebook :
Plus me on G+ :

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/khoa-hoc/