Quản trị hiệu quả chi phí hoạt động của Doanh nghiệp
– Cấu trúc chi phí của doanh nghiệp
– Just-in-Time và quản trị tinh gọn
– Xoay trục chi phí truyền thống
– Kiểm soát chi phí dựa trên hoạt động
– Loại bỏ lãng phí
Diễn giả: Long Phan – Chuyên gia về tài chính và quản trị – AFA, Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia) tại Việt Nam.
Facebook:
—-
2020
Thông tin trong video là một phần trong chương trình CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược được tổ chức tại AFA Research & Education.
Chi tiết tại:

– FANPAGE AFA:
– FANPAGE Tài chính & Kinh doanh TV:
– WEBSITE:

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/giao-duc/