150. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Tác giả: NGÔ ĐÌNH QUA
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.CHM – 2005
Người đọc: Thảo Nguyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Chương 1. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Chương 2. Khái niệm và phân loại trong nghiên cứa khoa bọc
Chương 3. Trình tự tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục
Chương 4. Các phương pháp và phương tiện nghiên cứu
Chương 5. Phương pháp nghiên cứu lịch sử
Chương 6. Nghiên cứa mô tả
Chương 7. Nghiên cứu thực nghiệm
Chương 8. Cách trình bày một công trình nghiên cứu
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/khoa-hoc/