Bài hát: Chàng trai đối diện ơi nhìn qua đây
《 Ost Perfect Two》

Phiên âm tiếng việt: Crushie Music

Nhấn like, subcrise & share nếu bạn cảm thấy kênh thú vị và hữu ích nhé!
Thanks a lot! ❤❤❤

Lyrics ( bản phiên âm tiếng việt )

Tuầy miền tờ đần hài khan kúa lai
Khàn kùa lái, khan kua lài
Chớ lí tớ beo diền hân chính xài
Chinh bu deo chèo truầng bú lì bú xai

Tuầy miền hần đần hài khan kúa lai
Khàn kùa lái, khan kua lài
Bú dáo bây quờ tơ dang chi xá hoài
Chi sứ quơ hấn khờ ai

Chì mùa chùy hai tơ bấy ai
Sùa chù lái suây minh bài
Chấu chấu ní pao kờ mây dan kúa lài
Hung húng quơ tầu quờ lớ khài hoai

Quờ chùa ái dấu khàn sầng khái xa khai
Nầy la nây lơ nà hai tâu bú chiền tan
Quờ xầng lớ dấu xàng quờ xài lớ dấu xai
Nà hai mân tơ xìn si hài trân chì koai

Lời 2

Chì mùa (um) hài tơ xáng pai
Chùa pài pái dấu pai pài
Quấy sấn mớ hai sùn mây rân lái ài
Wu rân quấn chin trân wù nai

Tuầy miền hần đần hài khan kúa lai
Khàn kùa lái khan kua lài
Chí múa nưu hài chinh tâu chú khài
Xu dáo ni kây quơ í tiền ai

Quờ chùa ái dấu khàn sầng khái xa khai
Nầy la nây lơ nà hai tâu bú chiền tan
Quờ xầng lớ dấu xàng quờ xài lớ dấu xai
Nà hai mân tơ xìn si hài trân chì koai

Quờ chùa ái dấu khàn sầng khái xa khai
Nầy la nây lơ nà hai tâu bú chiền tan
Quờ xầng lớ dấu xàng quờ xài lớ dấu xai
Nà hai mân tơ xìn si hài trân chì koai

Hái trân chì koai ~ la ~ oh ~

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/giao-duc/