Theo Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc, 9 trong 10 thành phố của Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn về mức độ ô nhiễm. 250,000 người Trung Quốc chết mỗi năm vì ô nhiễm, các con sông chuyển sang màu đỏ, và vào năm 2030, Trung Quốc sẽ HOÀN TOÀN CẠN KIỆT NGUỒN NƯỚC! Đó chỉ là một vài dấu hiệu của việc ô nhiễm ở Trung Quốc đã đạt mức độ tận thế, điều đó đã ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Hãy tìm hiểu phần còn lại trong tập này của Trung Quốc Không Kiếm Duyệt.

Twitter:
Facebook:
Subscribe
______________________________

Youtube:
Facebook:
GooglePlus:
For more news and videos visit ☛
Nguồn:

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/