Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Nếu không vào được VOA, xin hãy vào để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm:

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp:

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong khi little và a little chỉ được dùng với danh từ chỉ những thứ không đếm được thì few và a few thì được dùng với danh từ chỉ những thứ có thể đếm được. Tuy nhiên khi nào thì dùng little, a little, few, hay a few?

Little và a little đều là tính từ mô tả khối lượng của một thứ gì đó. Little và a little chỉ được dùng với danh từ chỉ những thứ không đếm được. Các con số không thể được dùng để miêu tả những danh từ này. Chúng trông giống nhau nhưng mạo từ “a” lại tạo ra một sự khác biệt về ý nghĩa.

Nếu bạn dùng “a little” thì thường là bạn đang bày tỏ ý tích cực. Ví dụ: “Mình có chút tiền này. Đi ăn kem đi.”

Nếu bạn chỉ nói “little” thì có lẽ bạn đang muốn nói tới ý tiêu cực. “Mình chỉ còn ít tiền thôi. Mình nên ở nhà.”

Lý luận tương tự có thể được áp dụng với “few” và “a few.” Sự khác biệt duy nhất đó là “few” và “a few” thì được dùng với danh từ chỉ những thứ có thể đếm được.

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/giao-duc/