“Thiết kế thi công hệ thống theo dõi và hiển thị các thông số môi trường” đó là tên đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Phạm Tuấn Thạnh và Nguyễn Trần Như Quý lớp 18DT01 Khoa Điện – Điện tử đã được Hội đồng nghiệm thu Trường Đại học Bình Dương thông qua.

Sinh viên Phạm Tuấn Thạnh chia sẻ: Năm 2016, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 90/2016/QĐ-TTg về việc quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xây dựng hệ thống quan trắc quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ và hiện đại đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu cực Châu Á. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ công tác quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, ô nhiễm môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu. Để hiện thực hóa các nội dung trên, việc phát triển các thiết bị nhằm phục vụ cho công tác quan trắc là vấn đề hết sức quan trọng và đây cũng chính là lí do thúc đẩy em tìm tòi và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học này.

Ban Biên tập

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/