Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở và chuyên sâu về công nghệ xử lý chất thải rắn, công nghệ xử lý nước, xử lý khí, quản lý môi trường và biến đổi khí hậu.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật môi trường. Chương trình đào tạo theo CDIO (là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo. CDIO khởi nguồn từ Viện Công nghệ MIT (Hoa Kỳ), được rất nhiều trường ĐH, CĐ trên thế giới áp dụng). Cơ sở vật chất hiện đại, các trang thiết bị luôn được đầu tư cải tiến và cập nhật. Sinh viên thực tập tại các công ty, trung tâm, trạm quan trắc và xử lý môi trường, trung tâm phân tích đánh giá môi trường. Chất lượng đào tạo được Nhà trường cam kết theo Chuẩn đầu ra đã được công bố.

Các Kỹ sư công nghệ môi trường có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống xử lý chất thải rắn, xử lý nước, xử lý khí; quản lý chất lượng môi trường, phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực về môi trường.

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/