Nội dung:
khóa học lập trình Laravel
Website :

Laravel là một php framework mới, ra đời vào tháng 04/2011.Ngay khi vừa mới ra mắt thì nó đã được cộng đồng chú ý đến bởi nhiều đặc điểm và tính năng mới như Eloquent ORM, RESTful Controllers, …

Thực hành:
1. Hướng dẫn tạo dự án super market – phần 1

2. Hướng dẫn tạo dự án super market – phần 2

3. Tạo giở hàng – học lập trình laravel qua project- Phần 3

4. Tìm hiểu route trong laravel bài 1

5. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database

6. Hướng dẫn paginate + model

7. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/khoa-hoc/