UBND Tỉnh Khánh Hòa vừa nhận được văn bản số 615 của Sở Giao Thông vận tải báo cáo về việc kiểm tra, rà soát tình hình dự án đường Tỉnh lộ 3 và văn bản số 797 của Sở Tài Nguyên và Môi trường báo cáo về việc xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tỉnh lộ 3. Sau khi xem xét, đánh giá, UBND Tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạp các sở, ngành liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án để có thể thi công xây dựng trong quý 2/2020. Đây là Dự án phê duyệt từ đầu năm 2018 và phải hoàn thành vào cuối năm 2020 nhưng đã qua một năm mà vẫn chưa bố trí được vốn, chưa xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

#InvestTV
_

▶ Invest TV | Mạng truyền hình
▶ Liên hệ quảng cáo: 0976 212 555
▶ Email: investnewscorp@gmail.com
_

Mời các bạn theo dõi chương trình trên Invest TV

▶ Đăng ký theo dõi kênh:
▶ Fanpage:
▶ Invest TV:
▶ Invest News:

© Invest TV

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/