Nội dung và cách học:

Chuỗi video học từ vựng tiếng Rumani theo hệ thống, chủ đề. Nội dung trọng tâm của các phần học là giúp bạn luyện tập và ghi nhớ nhiều lần về từ vựng đó. Mỗi nội dung bao gồm 3 phần học:

Word Study: Học từ vựng qua hình ảnh và luyện nghe
Word Quiz: Bài kiểm tra chọn đáp án đúng cho từ vựng đã Học
Word Collection: Tổng hợp lại các từ vựng đã học, quan sát hình ảnh và ghi nhớ một lần nữa

✪ Các bạn có thể học mỗi lúc 100 từ vựng để ghi nhớ tốt hơn nhé:
+ Phần 1 : 00:05
+ Phần 2 : 39:17
+ Phần 3 : 1:20:17

✪ Nội dung có thể bạn quan tâm:

Học Tiếng Rumani | Phần 1: Từ Vựng Tiếng Rumani Cơ Bản| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 2: Từ Vựng Tiếng Rumani Dễ Học| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 3: Từ Vựng Tiếng Rumani Cần Ghi Nhớ| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 4: Từ Vựng Tiếng Rumani Cho Cho Trẻ Em| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 5: Từ Vựng Tiếng Rumani Siêu Tốc| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 6: Từ Vựng Tiếng Rumani Cho Học Sinh Tiểu Học| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 7: Từ Vựng Tiếng Rumani Hay Mỗi Ngày| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 8: Từ Vựng Tiếng Rumani Cho Học Sinh Cấp 2| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 9: Từ Vựng Tiếng Rumani Theo Chủ Đề| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 10: Từ Vựng Tiếng Rumani Dễ Thuộc| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 11: Từ Vựng Tiếng Rumani Cho Du Học Sinh| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 12: Từ Vựng Tiếng Rumani Cho Người Đi Làm| Golearn
Học Tiếng Rumani | Phần 13: Từ Vựng Tiếng Rumani Theo Chủ Đề| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 14: Từ Vựng Tiếng Rumani Dùng Trong Giao Tiếp| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 15: Từ Vựng Tiếng Rumani Cho Người Lười| Golearn

Học Tiếng Rumani | Phần 16: Từ Vựng Tiếng Rumani Trong Lúc Ngủ| Golearn

Đừng quên bấm SUBCRIBE để có thể xem thêm nhiều video hấp dẫn nữa nhé!

#tuvungtiengrumani
#tiengrumani
#hoctiengrumanionline
#cachhoctiengrumani
#tuhoctiengrumani
#tiengrumanicoban
#tuvungtiengrumanichotre
#tiengrumanithongdung
#tuvungtiengrumanilop1
#tiengrumanicanghinho

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/giao-duc/