Trường bắt đầu có những tiền đề hình thành từ năm 1955 và được chính thức thành lập vào năm 1957, trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển qua ba giai đoạn: ĐH Văn khoa, ĐH Tổng hợp TP.HCM và nay là Trường ĐH KHXH&NV. Trường đã và đang phát triển mạnh mẽ, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam và có tầm ảnh hưởng đến thế giới, đặc biệt là châu Á.

Hiện nay, Trường có gần 1.000 cán bộ, viên chức đang làm việc tại 29 khoa/bộ môn đào tạo sinh viên thuộc 7 lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Nhân văn, Xã hội và hành vi, Báo chí và Thông tin, Kinh doanh và quản lý, Dịch vụ xã hội, Khách sạn – Du lịch – Thể thao và Dịch vụ cá nhân; các phòng, ban chức năng; trung tâm nghiên cứu, đơn vị phục vụ đào tạo cùng các tổ chức chính trị – xã hội,…Trường có hơn 20.000 sinh viên, học viên đang theo học các bậc Đại học và Sau Đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/giao-duc/