Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Môi TrườngNgày 30-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Đà Nẵng Võ Duy Khương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội cổ đông lần đầu do Cty CP Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng tổ chức. Đây là sự kiện được chờ đợi từ lâu, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, nhân viên, người lao động của Cty cũng như thương hiệu, hình ảnh của TP Đà Nẵng.
Tham dự đại hội, gần 200 cổ đông đã được nghe báo cáo quá trình cổ phần hóa của Cty; công bố quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp; quyết định phê duyệt chuyển đổi Cty cổ phần; điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty; quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; thông qua định hướng sản suất kinh doanh giai đoạn 2015-2018 và tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Ban kiểm soát Cty.

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/moi-truong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *