Lưu trữ Thuật ngữ kinh doanh - CafeAZ

Giá trị vòng đời khách hàng là gì?
Tỷ suất hoàn vốn (ROI) là gì?