Trong chuyên mục mỗi ngày một từ vựng tiếng Anh hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chữ “Anticipate” – hay còn là “dự đoán” trong tiếng Việt.

Để đọc được chữ “anticipate” một cách chính xác, các bạn hãy tham khảo:
_Cách đọc chữ “t”:

Nét Nghĩa:
Chữ Anticipate chỉ có một nét nghĩa là dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai thôi.

Tuy nhiên, nó có khá nhiều cách dùng:
1/ Các bạn dùng nó như một TRANSITIVE VERB, và để Object ở phía sau:
You cannot anticipate all of the problems that may happen.
(Bạn không thê nào lường trước được tất cả những vấn đề có thể xảy ra).
2/ Dùng cấu trúc “It is anticipated that” với ý “người ta dự đoán rằng:
It is anticipated that the figures will increase.
(con số được dự đoán là sẽ tăng lên)
Cấu trúc này dùng trong IELTS Writing Task 1 Trend khá tốt!
3/ Bạn dùng nó với Gerund (V-ing).
I don’t anticipate having to do the cooking myself…
(tui chả đoán là mình phải tự nấu ăn đâu…)
————————
Có lẽ các bạn cũng sẽ thích:
_Vocabulary for IELTS:

_English Vocabulary:

_Thành ngữ tiếng Anh:

————————
Contact Us:
_Website:
_Facebook:
_Youtube:
———————
#anticipate #mỗingàymộttưvựngtiếngAnh #tựhọctiếngAnhonline

Nguồn: https://cafeaz.net

Xem thêm bài viết khác: https://cafeaz.net/giao-duc/